Konsultansi

KONSULTASI DAN KOLABORASI PROJEK
Dewan Budaya menyediakan pelbagai perkhidmatan persembahan kebudayaan, perasmian, seminar, pegurusan acara dan kolaborasi projek.

Pegurusan Acara
Memberi konsultasi untuk perlaksanaan majlis dari persembahan, logistik, tempat, publisiti, reka bentuk, jemputan, makan dan menetapkan hiasan sehingga akhir acara.

Produksi Pentas
Memberikan khidmat nasihat untuk persembahan pentas seperti  menguruskan prop, lampu dan bunyi di pentas. Selain itu kami juga memberi kidmat nasihat untuk pembuatan kostium dan lakonan pentas.Kami juga mempunyai  kru pentas yang cekap dan terlatih.

Kolabrasi projek yang pernah dijalankan oleh Dewan Budaya
Dalam Kampus
Jabatan Canselori
Institut Pengajian Siswazah
Pejabat Alumni
Pusat Pengajian Seni

Luar Kampus
Dewan Bahasa Dan Pustaka ( Bahagian Wilayah Utara )
Dewan Bahasa Dan Pustaka ( Bahagian Wilayah Timur )
Pejabat KADUN Pulau Betung, Pulau Pinang
Jabatan Belia Dan Sukan, Pulau Pinang