Piagam Pelanggan

Menjadi sumber rujukan dan pemangkin kepada perkembangan dan kemajuan kebudayaan dan kesenian daripada aspek nilai kerohanian, kemajuan serta pembangunan sahsiah ummah yang selaras dengan aspirasi universiti.

Menjadi pusat rujukan dan pemikiran seni budaya dan warisan khususnya di dalam seni persembahan tradisi.

Membina dan memajukan ilmu mengenai seni persembahan tradisi melalui program pemeliharaan dan pemuliharaan budaya yang berterusan.

Menjadi pusat penyelidikan dalam bidang seni dan budaya khususnya yang berkaitan dengan seni warisan bangsa.